تعداد مقالات: 366
1. تأثیر داروی استروییدی اکسی متولون بر فاکتورهای کبدی و هماتولوژیک سرمی ‌در بدن‌سازان مرد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-6

علی اکبر روحانی روحانی؛ وحید ایمانی پور؛ فروزان زاهد منش؛ مهدی آرمندنیا


4. مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه


5. تأثیر مصرف گلوکز بر مقادیر AGRP، انسولین و گلوکز پلاسما پس از یک وهله فعّالیّت دایرهای مقاومتی در کشتی‌گیران آزادکار جوان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

عبّاس قنبری نیاکی؛ امیررشید لمیر؛ مسلم حجّتی؛ محمّد قاسمی


6. اثر قند خوراکی بر سطح AGRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعّالیّت دایره‌ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی‌گیران آزادکار جوان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-28

محمد قاسمی؛ عباس قنبری نیاکی؛ شادمهر میردار؛ امیر رشید لمیر؛ مسلم حجتی


8. تاثیر یکدوره فعالیت استقامتی 12 هفته ای بر سطوح گرلین پلاسمایی، انرژی کبد و برخی هورمون های موش‌های صحرایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-28

اکرم جعفری؛ عباس قنبری نیاکی؛ محمدرضا مرادی


10. اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان mRNA IL-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

لیلا باقرصاد رنانی؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ مهدی مهدوی؛ رضا قراخانلو؛ زهیر محمد حسن


11. آسیب شناسی پژوهش در دهه هشتاد چهار "ت" مخرب

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-16

مهدی هدایتی


12. آلوکسان و استرپتوزوتوسین، ابزار پژوهش دیابت

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-22

مرضیه معینی فرد؛ مهدی هدایتی


13. تاثیر ناشتایی و دریافت غذا برسطوح پلاسمایی گرلین زنان دارای اضافه وزن پس از 8 هفته تمرین هوازی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-22

شریفه زایدلی؛ رزیتا فتحی؛ پروین فرزانگی


14. رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-22

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم‌پور؛ ندا ندا رضوان‌خواه گلسفیدی


15. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-204

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزداه؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد؛ میلاد پیرعلی


16. تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 11-20

شادمهر میردار؛ الهه طالبی؛ سعید تابش؛ علیرضا صفایی طوبی ناری دماوندی؛ رزیتا فتحی


17. تأثیر تمرینات هوازی شدید و متوسّط بر سلامت عمومی مردان غیر فعّال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-16

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ رضا قراخانلو؛ عباسعلی گایینی؛ علی ثقه الاسلامی


18. بررسی تغییرات نیمرخ لیپوپروتئین های خون متعاقب یک دوره تمرینات ترکیبی در مردان میانسال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-23

ضیاء فلاح محمدی؛ مهدی پور امیر؛ بهداد سپیانی


19. تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر برخی از شاخص‌های عملکردی و ساختاری کُشتی‌گیران جوان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-14

اصغر خالدان؛ شادمهر میردار؛ محمد گرجی


21. نقش قابلیت‌ پردازش ذهنی در توانایی های حرکتی پایه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان شهرکرد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-27

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ احمد فرخی؛ حسن خلجی


22. رابطة نظام ارتباطات سازمانی و تعارض ‌بین ‌فردی در ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان‌غربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-10

حسام اشراقی؛ میرمحمّد کاشف؛ مهرداد محرّم‌زاده


23. سازگاری روانی ـ اجتماعی در دختران ورزشکار رشته‌های تیمی‌‌ و انفرادی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

وحید ذوالاًکتاف؛ مریم جواهری؛ سیِّدمحمّد مرندی؛ غلاًمعلی قاسمی


24. بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

معرفت سیاهکوهیان؛ سجاد انوشیروانی؛ بیژن زمانی


25. تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

علی رضا صفرزاده؛ حسن حسن برزگری مرزونی؛ الهه طالبی؛ رزیتا فتحی