تعداد مقالات: 391
1. تأثیر داروی استروییدی اکسی متولون بر فاکتورهای کبدی و هماتولوژیک سرمی ‌در بدن‌سازان مرد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-6

علی اکبر روحانی روحانی؛ وحید ایمانی پور؛ فروزان زاهد منش؛ مهدی آرمندنیا


4. مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه


5. تأثیر تمرینات هوازی شدید و متوسّط بر سلامت عمومی مردان غیر فعّال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-16

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ رضا قراخانلو؛ عباسعلی گایینی؛ علی ثقه الاسلامی


6. تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر برخی از شاخص‌های عملکردی و ساختاری کُشتی‌گیران جوان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-14

اصغر خالدان؛ شادمهر میردار؛ محمد گرجی


7. رابطة نظام ارتباطات سازمانی و تعارض ‌بین ‌فردی در ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان‌غربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-10

حسام اشراقی؛ میرمحمّد کاشف؛ مهرداد محرّم‌زاده


8. سازگاری روانی ـ اجتماعی در دختران ورزشکار رشته‌های تیمی‌‌ و انفرادی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-10

وحید ذوالاًکتاف؛ مریم جواهری؛ سیِّدمحمّد مرندی؛ غلاًمعلی قاسمی


9. تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 11-20

شادمهر میردار؛ الهه طالبی؛ سعید تابش؛ علیرضا صفایی طوبی ناری دماوندی؛ رزیتا فتحی


10. بررسی تغییرات نیمرخ لیپوپروتئین های خون متعاقب یک دوره تمرینات ترکیبی در مردان میانسال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-23

ضیاء فلاح محمدی؛ مهدی پور امیر؛ بهداد سپیانی


12. نقش قابلیت‌ پردازش ذهنی در توانایی های حرکتی پایه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان شهرکرد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-27

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ احمد فرخی؛ حسن خلجی


13. آسیب شناسی پژوهش در دهه هشتاد چهار "ت" مخرب

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-16

10.22080/jaep.2014.827

مهدی هدایتی


14. آلوکسان و استرپتوزوتوسین، ابزار پژوهش دیابت

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-22

10.22080/jaep.2015.915

مرضیه معینی فرد؛ مهدی هدایتی


16. رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-22

10.22080/jaep.2016.1204

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم‌پور؛ ندا ندا رضوان‌خواه گلسفیدی


17. تأثیر مصرف گلوکز بر مقادیر AGRP، انسولین و گلوکز پلاسما پس از یک وهله فعّالیّت دایرهای مقاومتی در کشتی‌گیران آزادکار جوان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

عبّاس قنبری نیاکی؛ امیررشید لمیر؛ مسلم حجّتی؛ محمّد قاسمی


21. اثر یک وهله تمرین مقاومتی بر بیان mRNA IL-15 در عضلات اسکلتی تند و کندتنش موش های صحرایی سالم و دیابتی تمرین کرده

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

10.22080/jaep.2013.780

لیلا باقرصاد رنانی؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ مهدی مهدوی؛ رضا قراخانلو؛ زهیر محمد حسن


22. بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

10.22080/jaep.2017.1474

معرفت سیاهکوهیان؛ سجاد انوشیروانی؛ بیژن زمانی


23. اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی FGF21 ، لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز و نسبت LDL-C به HDL-Cدر زنان چاق

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-24

10.22080/jaep.2017.1584

آسیه عباسی دلویی؛ مینا خطیبی؛ احمد عبدی؛ محمد قاسمی


24. تاثیر کم‌خوابی بر برخی شاخص‌های قلبی-عروقی و خستگی بعد از تمرین ورزشی در صبح و عصر

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-24

مریم کوشکی جهرمی؛ شهرزاد اصغری