دریافت هزینه داوری و چاپ از صاحبان مقالات

به اطلاع محققین محترم می رساند پیرو مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مازندران در تاریخ 95/04/26 مقرر گردید جهت  بررسی مقالات(هزینه داوری) مبلغ ششصد هزار ریال(600.000)   و  جهت  چاپ مقالات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  (1.500.000) از نویسندگان دریافت شود. .