اهداف و چشم انداز

 

هدف از چاپ و انتشار مقالات در این نشریه به شرح ذیل است:

  • تقویت جایگاه دانش علمی در هرم ورزش کشور
  • ارتقای سطح علم و دانش پژوهشگران علاقه مند به منظور تبادل اطلاعات و تجربه های تازه علمی
  • کمک به تولید دانش بومی در رشته‌های مختلف فیزیولوژی ورزشی
  • ایجاد بستری مناسب برای نظریه‌پردازی با رویکرد  مطالعات  تخصصی
  • ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در سطح منطقه و بین‌المللی