دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی 6-OHDA

صفحه 15-26

زینب رضایی؛ سید محمد مرندی؛ حجت اله علایی؛ فهیمه اسفرجانی


6. تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1αوUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نرC57BL/6

صفحه 89-102

سمانه شیرخانی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ کامران قائدی؛ فهیمه اسفرجانی؛ محمد حسین نصر اصفهانی