کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 15، شماره 29، تیر 1398، صفحه 57-72

10.22080/jaep.2019.14244.1757

رزیتا فتحی؛ فرزاد فعلی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ علی اکبر محمودی


تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ

دوره 12، شماره 23، اردیبهشت 1395، صفحه 29-42

10.22080/jaep.2016.1306

محمدرضا فدائی چافی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ سید محسن مداح؛ زهرا عطرکار روشن


بررسی اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرین هوازی بر نسبت رشد تومور، E2 و بیان miR-206 و ERα بافت تومور سرطان پستان

دوره 11، شماره 22، آبان 1394، صفحه 87-98

10.22080/jaep.2016.1211

زهرا میرآخوری؛ محمدرضا کردی؛ شعبان علیزاده؛ عباسعلی گایینی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا انوشه؛ صادق امانی شلمزاری؛ اشرف امینی


اثر تمرین با شدت متوسط، به تنهایی و همراه با مصرف گلوکزامین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

دوره 9، شماره 18، دی 1392، صفحه 27-42

10.22080/jaep.2013.781

محمد فلاح محمدی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ سید حسین میرکریم پور


تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران ام.اس

دوره 9، شماره 17، مرداد 1392، صفحه 95-106

10.22080/jaep.2013.676

فرحناز تقی زاده؛ عباس نوریان؛ مریم نورشاهی؛ عبدالله سراجیان


تأثیر حجم‌‌های مختلف تمرینات هوازی بر وضعیّت آهن دختران جوان

دوره 8، شماره 15، تیر 1391، صفحه 67-82

10.22080/jaep.2012.375

امیرحسین حقیقی؛ حمیرا شجاعی؛ محمّد رضا حامدی نیا؛ محمّدعلی سردار


اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر گرلین، انسولین، گلوکز و استروژن موش‌های صحرایی نر

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 73-82

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ سارا نصیری؛ عاطفه محمّدی؛ صغری رمرودی