آغاز فعالیت درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی و امکان پرداخت آنلاین برای نویسندگان محترم

با کمال خرسندی به اطلاع می رساند درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه نشریات دانشگاه مازندران فعال شده و هم اکنون پرداخت آنلاین برای نویسندگان محترم امکان پذیر شده است. نویسندگان مسئول محترم می توانند در مرحله پرداخت هزینه ها به پروفایل مقاله خود مراجعه و وارد صفحه پرداخت اینترنتی شده و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه کنند.  

پس از بررسی اولیه مقاله و تایید هیات تحریریه محترم مجله، لازم است هزینه داوری به مبلغ 100 هزار  تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه پرداخت گردد. همچنین پس از پذیرش نهایی مقاله، ضروری است مبلغ 250 هزار تومان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه نشریه بابت هزینه انتشار پرداخت شود. بدیهی است ارزیابی و انتشار مقاله منوط به پرداخت هزینه در مراحل فوق الذکر خواهد بود.