فرایند پذیرش مقالات

                             

شیوه نامه بررسی و ارزیابی مقاله ها

1- مقاله ها ابتدا از نظر ساختاری، ضوابط نشریه و زمینه های تخصصی، مورد بازبینی اولیه سردبیر و مدیر داخلی نشریه قرار می ‌ گیرند.

2- در صورت اشکال ساختاری، مقاله بلافاصله به نویسنده مسئول عودت داده می شود تا اصلاح نمایند.

3- در صورت عدم تطبیق با زمینه های تخصصی و اهداف نشریه، به نویسنده مسئول اعلام می شود. در مورد مقاله هایی که تصمیم گیری در مورد آنها مشکل باشد، موضوع در هیئت تحریریه نشریه مطرح خواهد شد.

4- در صورت کامل و بی اشکال بودن مقاله یا پس از اصلاح ساختاری آن توسط نویسندگان، از نویسنده درخواست می گردد تا هزینه داوری را پرداخت نمایند. پس از پرداخت هزینه مقاله برای حداقل 2 داور تخصصی (بنا به ضرورت 3 داور) ارسال می گردد.

5- تعیین داوران تخصصی برای هر مقاله، به سر دبیر نشریه واگذار می گردد؛ اما در موارد خاص، از اعضای هیئت تحریریه مشورت گرفته خواهد شد.

5- پس از بررسی، در صورت عدم پذیرش دو داور، به نویسنده مسئول اطلاع داده می شود که مقاله در اولویت چاپ قرار نگرفته است.

6- در صورتی که داوران اصلاحات اساسی یا جزئی را پیشنهاد کرده باشند، مراتب به نویسنده مسئول منعکس می گردد تا تغییرات لازم را انجام دهند. بازه زمانی معمول برای اصلاح چنین مقاله هایی، حداکثر 14 روز است. اگر نویسندگان در عودت مقاله تاخیر کنند، دفتر نشریه تا 4 روز دیگر هم منتظر پاسخ می ماند. در صورتی که پس از 14 روز پاسخی دریافت نگردد؛ مقاله از روند بررسی خارج می گردد و به نویسنده مسئول اطلاع داده می شود. در مورد مقاله هایی که نویسندگان عذر موجهی برای تاخیر داشته باشند، جداگانه تصمیم گیری خواهد شد.

7- در صورتی که حداقل دو داور یک مقاله را در همان ارزیابی اولیه یا پس از اصلاح نویسندگان، مناسب بدانند، در اولویت چاپ قرار خواهد گرفت.

8- پس از پذیرش اولیه مقاله از نویسندگان درخواست میشود جهت پرداخت هرینه انتشار اقدام نمایند.

9- در مورد مقاله هایی که روش آماری آن به نظر داوران و سر دبیر نشریه، پیچیدگی هایی داشته باشد که مشورت با یک متخصص آمار را اجنتاب ناپذیر سازد، مقاله برای بررسی بیشتر، به مشاور/مشاوران آماری نشریه ارجاع داده خواهد شد.

10- به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت مقاله و رفع اشکالات احتمالی، مقاله داوری شده توسط ویراستارهای نشریه (علمی/ ادبی، انگلیسی و آماری ) نیز بررسی می شود و نویسندگان ملزم هستند، با دفتر نشریه همکاری نمایند. در صورتی که نویسندگان در ویرایش مقاله و آماده سازی آن برای چاپ، بیش از 10 روز تاخیر کنند یا همکاری لازم را نداشته باشند؛ مقاله ار روند چاپ خارج خواهد شد و مراتب به اطلاع هیأت تحریریه خواهد رسید.