کلیدواژه‌ها = فوتبال
تعداد مقالات: 9
2. مقایسه اثر تمرینات مقاومتی معمول و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-137

10.22080/jaep.2018.1801

مصطفی عمیدیان؛ امیرحسین حقیقی؛ سید علیرضا حسینی کاخک


3. تاثیر برنامه گرم کردن (+11) بر پیشگیری از آسیب، میزان چابکی و سرعت دریبلینگ بازیکنان فوتبال مرد جوان

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 209-222

10.22080/jaep.2018.1807

سیدمجتبی عسگری؛ محمدحسین علیزاده؛ شهناز شهربانیان


4. تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 197-210

10.22080/jaep.2017.1621

رمضان امین احمدی؛ امیرحسین حقیقی؛ محمد رضا حامدی نیا


5. مقایسه 3 شیوه‌ی تمرین اینتروال هوازی برعملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-82

10.22080/jaep.2013.674

امیر حسین حقیقی؛ ساسان فرهنگیان؛ سید علیرضا حسینی کاخک


6. تأثیر یک مسابقة فوتبال بر پاسخ‌های ایمونوگلوبولین A، مقدار جریان بزاق، پروتئین تام بزاقی و نسبت ایمونوگلوبولین به پروتئین تام مردان فوتبالیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-66

10.22080/jaep.2012.374

ایوب مهدی‌وند؛ وحید ساری صراف؛ علی برزگری؛ حسن قدیمی ایلخانلار؛ بابی سان عسگری


7. تأثیر دو برنامة گرم کردن با شدّت متفاوت بر شاخص‌های قلبی تنفُّسی بازیکنان مرد نخبة فوتبال

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-96

محمّد غلام‌پور؛ حمید آقا علی‌نژاد؛ محمّدعلی آذربایجانی


8. مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه