کلیدواژه‌ها = Vo2max
تعداد مقالات: 6
6. اثر سه‌ روز غیرمتوالی دو یک‌مایل برمتغیرهای خون‌شناسی‌وحداکثراکسیژن‌مصرفی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-24

عباس قنبری نیاکی؛ سعید امیرنژاد؛ معصومه السادات منانی؛ جواد حکیمی