کلیدواژه‌ها = Vo2max
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط بین چاقی مرکزی و آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مازندران

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-47

زهرا جهانیان؛ ولی الله دبیدی روشن


2. توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-41

ولی الله دبیدی روشن؛ نفیسه نصراللهی بروجنی


5. اثر سه‌ روز غیرمتوالی دو یک‌مایل برمتغیرهای خون‌شناسی‌وحداکثراکسیژن‌مصرفی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-24

عباس قنبری نیاکی؛ سعید امیرنژاد؛ معصومه السادات منانی؛ جواد حکیمی