دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 11-105 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تمرینات هوازی شدید و متوسّط بر سلامت عمومی مردان غیر فعّال

صفحه 1-16

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ رضا قراخانلو؛ عباسعلی گایینی؛ علی ثقه الاسلامی


4. برآورد متغیرهای چربی خونی با استفاده از شاخصهای%BF و LBM دانشجویان جوان

صفحه 11-23

عباسعلی گائینی؛ مهدی مقرنسی؛ محمود گودرزی؛ رحمن سوری


6. اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر تغییرات هماتولوژیک در دانشجویان تربیت‌‌بدنی

صفحه 11-25

دکتر عباس قنبری نیاکی؛ سید مرتضی طیبی؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ جواد حکیمی