کلیدواژه‌ها = سارکوپنیا
تعداد مقالات: 5
1. اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آگرین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های صحرایی مسن نر ویستار.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

حسن قدیمی ایلخانلار؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ رضا قراخانلو


2. اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات ST و FT موش های صحرایی مسن نر ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

مریم نورشاهی؛ مریم نورشاهی


3. اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-243

زهرا شیخی پیرکوهی؛ پریسا ذاکری؛ محمد رضا دهخدا؛ زهرا میراخوری؛ صادق امانی شلمزاری


4. اثر8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر میزان پروتئین آگرین در عضلات اسکلتی موش های سالمندنر ویستار

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-98

حسن قدیمی ایلخانلار؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ رضا قراخانلو


5. اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های سالمند ویستار

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-138

حسن قدیمی ایلخانلار؛ مریم نورشاهی؛ رضا قراخانلو؛ فریبا خداقلی