کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
تعداد مقالات: 7
1. پاسخ متفاوت VEGF سرمی در افراد تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1572

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد؛ حمید قبادی


2. مقایسه اثر تمرینات مقاومتی معمول و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-137

10.22080/jaep.2018.1801

مصطفی عمیدیان؛ امیرحسین حقیقی؛ سید علیرضا حسینی کاخک


3. تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 197-210

10.22080/jaep.2017.1621

رمضان امین احمدی؛ امیرحسین حقیقی؛ محمد رضا حامدی نیا


4. پاسخ متفاوت VEGF سرمی در مردان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-74

10.22080/jaep.2016.1309

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ حمید قبادی؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد


5. بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-144

10.22080/jaep.2015.926

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد جوادی پور؛ سمیه محمدی زاد


6. مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه


7. مقایسة کیفیّت زندگی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیأت علمی مرد فعّال و غیر فعّال دانشگاه بیرجند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 105-118

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ احمد خامسان؛ علی فاضل