دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، دی 1388، صفحه 1-75 
ارزیابی سطح آگاهی و نحوة عملکرد هندبالیست‌های نوجوان پسر نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب

صفحه 25-36

هادی بهار لویی؛ شهرام آهنجان؛ ناصر بهپور؛ افشین مقدّسی؛ مریم عباسی دره بیدی


بررسی میزان شیوع و علل آسیب دختران فوتسالیست در لیگ فوتسال استان اصفهان در سال 1386

صفحه 49-57

نادر رهنما؛ عفّت بمبئی‌چی بمبئی‌چی؛ فرزانه تقیان؛ مریم ابرقوئی نژاد