کلیدواژه‌ها = شدت تمرین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی 30، 50 و 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22080/jaep.2019.15174.1828

رقیه افرونده؛ میثم ایرانی؛ میثم شاهی


2. تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-72

10.22080/jaep.2019.14244.1757

رزیتا فتحی؛ فرزاد فعلی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ علی اکبر محمودی