کلیدواژه‌ها = تعادل پویا
تعداد مقالات: 2
1. اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-243

زهرا شیخی پیرکوهی؛ پریسا ذاکری؛ محمد رضا دهخدا؛ زهرا میراخوری؛ صادق امانی شلمزاری


2. بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-36

وحید قاسمی پائین دهی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی؛ مهدیه ساورعلیا