کلیدواژه‌ها = قدرت عضلانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-243

10.22080/jaep.2019.17016.1901

زهرا شیخی پیرکوهی؛ پریسا ذاکری؛ محمد رضا دهخدا؛ زهرا میراخوری؛ صادق امانی شلمزاری


2. بررسی اثر6 هفته تمرین مقاومتی با کش بر قدرت ایزومتریک عضلات اندام فوقانی و تحتانی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-160

10.22080/jaep.2017.10288.1509

بهاره محمودیه چم پیری؛ محمد حسین علیزاده؛ مهدیه آکوچکیان؛ حمید امامی


3. بررسی اثر دو برنامه وزنه تمرینی با ایجاد خستگی متفاوت بر افزایش قدرت عضلانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-64

حمید اراضی؛ محسن ابراهیمی