نویسنده = محمدرضا حامدی نیا
تعداد مقالات: 3
1. اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-76

10.22080/jaep.2019.14693.1794

محمدرضا حامدی نیا؛ میترا خادم الشریعه؛ فاطمه قادری سهی


3. تاثیر تمرینات مقدماتی شنا بر ملکول چسبان عروقی و فشار خون زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-68

10.22080/jaep.2012.529

مهتا سردرودیان؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسن حقیقی