کلیدواژه‌ها = پایین رفتن از پله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-154

محسن شایسته؛ نادر فرهپور؛ امیرعلی جعفرنژادگرو