کلیدواژه‌ها = G-CSF
تعداد مقالات: 1
1. اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر G-CSF، G-CSFR و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-87

حمید رجبی؛ رضا غنیمتی؛ فریناز نصیری نژاد؛ فاطمه رمضانی