کلیدواژه‌ها = آزمون طراحی شده چابکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-62

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی