کلیدواژه‌ها = انعقاد خون
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز در کودکان چاق غیرفعال

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

وفا کریم نیا صاحب؛ اصغر توفیقی