کلیدواژه‌ها = ورزشکاران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز شین اسپلینت در ورزشکاران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-82

10.22080/jaep.2017.1469

عین اله نادری؛ شهاب الدین باقری؛ محمدحسین رضوانی


2. ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در رویدادهای ورزشی انفرادی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-36

مسعود رحمتی؛ فرزاد ناظم؛ محمّدمهدی رحمتی؛ کیوان شعبانی مقدم