نویسنده = عباس قنبری نیاکی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم‌رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

مهدی علی اکبری بیدختی؛ عباس قنبری نیاکی


2. اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-6، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 72-82

عباس قنبری نیاکی؛ پروین فرزانگی؛ فاطیما غفاریان؛ رزیتا فتحی


3. اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-68

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی


4. تاثیر یکدوره فعالیت استقامتی 12 هفته ای بر سطوح گرلین پلاسمایی، انرژی کبد و برخی هورمون های موش‌های صحرایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-28

اکرم جعفری؛ عباس قنبری نیاکی؛ محمدرضا مرادی