نویسنده = میثم شاهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی 30، 50 و 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

رقیه افرونده؛ میثم ایرانی؛ میثم شاهی