نویسنده = عباس قنبری نیاکی
تعداد مقالات: 5
1. اثر قند خوراکی بر سطح AGRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعّالیّت دایره‌ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی‌گیران آزادکار جوان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-28

محمد قاسمی؛ عباس قنبری نیاکی؛ شادمهر میردار؛ امیر رشید لمیر؛ مسلم حجتی


2. اثر شدّت‌های مختلف تمرین استقامتی بر میزان گلیکوژن عضلة اسکلتی و کبد موش صحرایی نر

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-152

زهرا فرشیدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی


3. اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر گرلین، انسولین، گلوکز و استروژن موش‌های صحرایی نر

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-82

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ سارا نصیری؛ عاطفه محمّدی؛ صغری رمرودی


4. اثر 4 هفته تمرین بی‌هوازی رست (RAST) بر تغییرات هماتولوژیک در کیک‌بوکسورهای مرد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-87

عباس قنبری نیاکی؛ شهربانو محمدی


5. مقایسه پاسخ AGRP سرمی به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای با شدت‌های مختلف در مردان دانشگاهی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-63

عباس قنبری نیاکی؛ ابوالحسن شریفی ریگی