نویسنده = مهدی بیاتی
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ متفاوت VEGF سرمی در افراد تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1572

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد؛ حمید قبادی


2. بررسی نیمرخ ویژگیهای پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-36

10.22080/jaep.2017.1462

امین دانشفر؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مژگان حسن زاده سبلویی؛ محمد امین ساعی


3. آیا کفش ناپایدار فعالیت عضلات منتخب مچ پا را در شرایط متفاوت راه رفتن افزایش می دهد؟

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-122

10.22080/jaep.2016.1313

ناهید علافان؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ مهدی بیاتی


4. پاسخ متفاوت VEGF سرمی در مردان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-74

10.22080/jaep.2016.1309

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ حمید قبادی؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد