نویسنده = فرزانه ساکی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1551

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد


4. ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 193-204

10.22080/jaep.2016.1305

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزداه؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد؛ میلاد پیرعلی