دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 11-105 

مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات هوازی شدید و متوسّط بر سلامت عمومی مردان غیر فعّال

صفحه 1-16

محمّداسماعیل افضل‌پور؛ رضا قراخانلو؛ عباسعلی گایینی؛ علی ثقه الاسلامی


اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر تغییرات هماتولوژیک در دانشجویان تربیت‌‌بدنی

صفحه 11-25

دکتر عباس قنبری نیاکی؛ سید مرتضی طیبی؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ جواد حکیمی