ریکاوری قلبی‌عروقی متعاقب دویدن بر روی نوار‌گردان با شدت‌های مختلف همراه با ماسک-های N95 و جراحی در مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. عضو قطب علمی پایش سلامت ورزشی و پویش قهرمانی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 گروه فیزیولوژی، بخش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22080/jaep.2021.22036.2058

چکیده

سابقه و هدف:
هدف از این مطالعه بررسی ریکاوری قلبی­عروقی متعاقب دویدن روی نوارگردان با شدت­های مختلف همراه با ماسک­های N95 و جراحی در مردان است.
مواد و روشها: 72 مرد سالم به طور تصادفی به شش گروه 1. جراحی + زیربیشینه، 2. N95 + زیربیشینه، 3. جراحی + بیشینه، 4. N95 + بیشینه، 5. زیر­بیشینه بدون ماسک، 6. بیشینه بدون ماسک تقسیم شدند. پروتکل ورزش زیربیشینه و بیشینه به ترتیب شامل دویدن با سرعت 34/1 متر بر ثانیه با درجه 5٪ به مدت 20 دقیقه روی تردمیل و تست بروس اصلاح شده بود. فاکتورهای همودینامیکی (HR, SBP Mvo2 and) در قبل، بلافاصله، 1، 3 و 5 دقیقه پس از فعالیت اندازه­گیری شد. از آنالیز واریانس در اندازه­گیری های مکرر جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: تغییرات فاکتورهای ضربان قلب، فشار سیستولی و اکسیژن مصرفی میوکارد در دوره ریکاوری بعد از فعالیت در گروه­های با فعالیت یکسان (بیشینه یا زیربیشینه) با شرایط استفاده از ماسک یا بدون ماسک معنادار نبود. ضربان قلب در SURMAX در مقابل N95MAX در 1 دقیقه بعد از فعالیت بیشینه بیشتر بود. مقادیرHR ، SBP و DP بلافاصله پس از فعالیت وینگیت در طی 1 و 3 دقیقه از دوره ریکاوری پس از فعالیت، به طور قابل توجهی پایین­تر بودند.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که احتمال دارد استفاده از ماسک صورت همراه با فعالیت در افراد سالم بتواند در طی بیماری همه­گیر COVID-19 مورد استفاده قرار گیرد، بدون اینکه اثرات منفی بر عملکرد ریکاوری قلبی بعد از فعالیت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cardiovascular recovery after running on a treadmill with different intensities with N95 and surgery masks in men

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasemi 1
  • Valiollah Dabidi- Roshan 2
  • َAbolfazl Akbari 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Physiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The aim of this study was to evaluate cardiovascular recovery after running on a treadmill with different intensities with N95 and surgery masks in men.
Methodology: 72 healthy men were randomly divided into six groups: 1. Surgery + submaximal, 2. N95 + submaximal, 3. Surgery + maximal, 4. N95 + maximal, 5. Sub maximal without mask, 6. Maximal without mask. The sub-maximal and maximal exercise protocols included running at a speed of 1.34 m / s with 5% for 20 minutes on a treadmill and a modified Bruce test, respectively.
Results: Hemodynamic factors were measured before, immediately, 1, 3 and 5 minutes after exercise. In the analysis of data, analysis of variance in repeated measures were used. During the recovery period after exercise, Changes in heart rate, systolic pressure, and myocardial oxygen consumption were not significant in groups with the same exercise (maximal or submaximal) with or without masking conditions. Heart rate was higher in SURMAX vs. N95MAX at 1 min after maximal exercise. HR, SBP, and DP were significantly lower immediately after anaerobic exercise within 1 and 3 min of the post recovery period.
Conclusion: Results showed that facial masks with exercise in healthy individuals can be used during COVID-19 pandemic disease, without having negative effects on postoperative cardiac recovery performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cardiovascular Recovery
  • Covid -19
  • Mask
  • Men