دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، دی 1387، صفحه 15-115 

مقاله پژوهشی

سازگاری روانی ـ اجتماعی در دختران ورزشکار رشته‌های تیمی‌‌ و انفرادی

صفحه 1-10

وحید ذوالاًکتاف؛ مریم جواهری؛ سیِّدمحمّد مرندی؛ غلاًمعلی قاسمی


توصیف و مقایسه مدیریّت‌ ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس دورة راهنمایی شهر اهواز

صفحه 11-28

اسدالله (مبین) حسنی؛ مهرعلی همّتی‌نژاد؛ مهوش نوربخش؛ عبدالرحمن مهدی پور


بررسی میزان شیوع و علل بروز آسیب‌های ورزشی در بازیکنان بسکتبال لیگ برتر کشور

صفحه 45-52

جهانبخش خسروزاده؛ مسعود گلپایگانی؛ ابراهیم بنی‌طالبی؛ بهنام قاسمی


اثر شدّت تمرین بر غلظت گرلین پلاسما در موش‌های صحرایی نر

صفحه 79-90

رزیتا فتحی؛ عبّاس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ علی‌رضا حسینی کاخک