دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.11556.1576

علی رضا صفرزاده؛ حسن حسن برزگری مرزونی؛ الهه طالبی؛ رزیتا فتحی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

اثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام بافت کبد رت های دیابتی شده با آلوکسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1553

محمد تقی پور؛ فاطمه رشید پور؛ پروین فرزانگی


مقایسه دقت هدف گیری و خستگی عضلات مچ پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1536

سید حسن جلالی؛ منصور اسلامی؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ سید حسین حسینی


مقاله پژوهشی

پاسخ سطح سرمی عامل القایی هایپوکسی یک آلفا، فاکتور رشد اندوتلیال عروق و در صد اشباع مویرگی به یک جلسه تمرین شنای تناوبی زیر آبی (آپنه ای) در مردان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1396

10.22080/jaep.2017.7914.1365

مرضیه ثاقب جو؛ حامد عیدی یوسف آباد؛ زینب نظام دوست


ایزوکپنیک بافرینگ و هیپوکپنیک بیش تهویه ای در رشته های مختلف ورزشی «شباهتها، تفاوتها و کاربردها»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1537

مهدی عباس پور؛ روح الله محمدی؛ خبات قمری؛ مرتضی بهرامی نژاد


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

آیا 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (W-WJMIEP-R) بر تراکم و محتوای استخوانی اندام‌های فوقانی و تحتانی زنان یائسة کم‌تحرک تاثیر دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1396

10.22080/jaep.2017.8618.1405

بختیار ترتیبیان؛ عباس مآل اندیش؛ زینب شیخلو


مقاله پژوهشی

مقایسه دوره‌های زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رت‌های ویستار نر در حال بالیدگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1538

شادمهر میردار؛ شادمهر میردار


"تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن بر عملکرد شناگران دختر سنین دانشگاهی"

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1539

رحیمه مهدی زاده؛ شهرام محمدی


اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی FGF21 ، لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز و نسبت LDL-C به HDL-Cدر زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1396

10.22080/jaep.2017.7491.1324

آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ محمد قاسمی؛ مینا خطیبی


تأثیر سه ماه تمرین هوازی تناوبی بر بیان برخی از ژن‌های مسیر میتوکندریایی آپوپتوز عضله‌ی اسکلتی موش‌های صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1396

10.22080/jaep.2017.1622

معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ افشار جعفری؛ فرزام شیخ زاده حصاری؛ مسعود اصغرپورارشد


رابطه‌ی ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1540

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم پور؛ ندا رضوان خواه گلسفیدی


تغییرات سطوح آنتی اکسیدان های درون زاد در زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1541

رضا نوری؛ بهاره محمودیه؛ فرهاد رحمانی نیا؛ ارسلان دمیرچی؛ نادر رهنما


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1396

10.22080/jaep.2017.1623

مجید خدادادی؛ نادر رهنما؛ عارف طیبی


استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت- آیا مصرف آنتی اکسیدان ها لازم است؟

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.10420.1515

بابک نخستین روحی


مقاله پژوهشی

تاثیر کم‌خوابی بر برخی شاخص‌های قلبی-عروقی و خستگی بعد از تمرین ورزشی در صبح و عصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396

10.22080/jaep.2017.1669

شهرزاد اصغری؛ مریم کوشکی جهرمی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

تاثیر استفاده از فناوری نانو در زیره کفش ورزشی بر توان مچ پا در فاز اتکا دویدن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1543

زهرا بصیری؛ منصور اسلامی؛ موسی قائمی؛ سید اسماعیل حسینی‌نژاد


تاثیر شدت های متوسط فعالیت هوازی حاد یک جلسه ای بر تعداد سلول های بنیادی +CD34 در گردش در مردان میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396

10.22080/jaep.2017.1670

معرفت سایاهکوهیان؛ الهه ممشلی


مقاله پژوهشی

اثر یک دوره تمرین استقامتی شنا به همراه مصرف مکمل سیلیمارین در دوران بارداری بر تغییرات سطوح فاکتور رشد سلول کبدی در بافت کبد نوزادان موش‏های باردار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1544

حسین اولیایی؛ شادمهر میردار هریجانی؛ نرگس موسوی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

مقایسه اثرات سه روش تمرینی بر شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396

10.22080/jaep.2017.9099.1440

بهروز خدایاری؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری


مقاله پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی هوازی بر عملکرد کلیوی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دریافت کننده پیوند کلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396

10.22080/jaep.2017.10106.1497

مهرزاد مقدسی؛ زهرا علیپور


مقایسه ی تاثیر دو برنامه ی تمرینی مختلف (تناوبی در مقابل تداومی) بر آمادگی هوازی دانش آموزان 12-9 سال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1545

سید رضا حسینی کاخک؛ علیرضا رضایی بجستانی؛ محمدرضا شهابی کاسب


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1546

ناصر بهپور؛ خدیجه فریدون فرا؛ افسانه آستین چپ؛ اردشیر منصوری


مقاله پژوهشی

مطالعه تغییرات پروفایل بیوشیمیایی- لیپیدی خون و توزیع چربی بدن در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن به دنبال پروتکل های تمرینی «تداومی هوازی» و «تناوبی پرشدت»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1547

فاطمه احمدی؛ مریم ابوالحسنی؛ رضا مشکانی


تمرین اختیاری سطح CDNF قشر مخ را در مدل تجربی موش های در معرض 6-OHDA افزایش می دهد.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1548

ضیاء فلاح محمدی؛ جلیل اصلانی؛ راضیه محمدی


بررسی نقش تمرین ورزشی هوازی بر دفع خرده سنگ های ادراری در مرحله پس از سنگ شکنی برون اندامی و بررسی شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به سنگ های ادراری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1549

فرزانه السادات رضوی؛ اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ محمود کبیری


تاثیر یک هفته مکمل یاری گلوتامین بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1550

نوید زردوست؛ بابک نخستین روحی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1551

فرزانه ساکی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرهاد طباطبایی؛ هومن مینونژاد


مقاله پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرین ایزوکالریک با شدّت LTP1و LTP2 بر متغیرهای قلبی-ریوی مردان جوان غیر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1552

معرفت سیاه کوهیان؛ مهدی اسبرزاده؛ لطفعلی بلبلی؛ آیلار ایمانی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

تأثیر مصرف کافئین بر سطوح لاکتات خون و اسید چرب آزاد تکواندوکاران جوان پس از یک فعالیت تناوبی اختصاصی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.5198.1176

سید عبداله هاشم ورزی؛ سید نعمت خلیفه


مقاله پژوهشی

تاثیر دو شیوه ی متفاوت تمرین مقاومتی بر سختی شریانی در مردان جوان کم تحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1397

10.22080/jaep.2018.12923.1675

رضا قراخانلو؛ محمد حسین نظری؛ علیرضا خوشدل


بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی 30، 50 و 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22080/jaep.2019.15174.1828

رقیه افرونده؛ میثم ایرانی؛ میثم شاهی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات ST و FT موش های صحرایی مسن نر ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1555

مریم نورشاهی؛ مریم نورشاهی


مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدنی پسران چاق در دوران بلوغ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1556

محمد رضا فدائی چافی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ محسن مداح


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آگرین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های صحرایی مسن نر ویستار.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1557

حسن قدیمی ایلخانلار؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ رضا قراخانلو


مقاله پژوهشی

تاثیر سریال زمانی تمرین مقاومتی بر بیان پروتئین TGF-β1و هایپرتروفی در عضله FHL موش های صحرایی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1568

روح ا... نیکویی؛ سهیل جعفری ساردوئی؛ وحید شیبانی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

مقایسۀ پاسخ های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.7084.1312

داور خدادای؛ اتابک شاهد


مقاله پژوهشی

تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون‌های عملکردی-اجرایی بسکتبالیست‌های با ناپایداری مزمن مچ پا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1570

علی چورلی؛ علی مصطفی لو؛ سید قاسم قربان زاده زعفرانی


آیا کفش ناپایدار فعالیت عضلانی را افزایش می‌دهد؟

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1571

رضا رجبی؛ ناهید علافان؛ هومن مینونژاد


پاسخ متفاوت VEGF سرمی در افراد تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1572

مهدی بیاتی؛ رضا قراخانلو؛ مریم نیکخواه؛ بابک فرزاد؛ حمید قبادی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

مقایسه تأثیر کوتاه مدت و ماندگاری تکنیک های کشش ایستا، پویا و تسهیل عصبی عضلانی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1573

سید علی امامی هاشمی؛ مصطفی یوسف زاده؛ خلیل خیام باشی؛ احمدرضا مساح چهارسوقی


مقاله پژوهشی

فراوانی پلی‏مورفیسم های ژنهای مرتبط با عملکرد جسمانی و استعدادیابی ژنتیک ورزشی در جمعیت ایرانی و ورزشکاران نخبه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1574

ندا خالدی؛ رعنا فیاض میلانی؛ ساره ارجمند


بررسی سازوکار سلولی مولکولی نوین اثر تمرین هوازی بر سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1575

زهرا میرآخوری؛ محمدرضا کردی؛ شعبان علیزاده؛ عباسعلی گایینی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا انوشه؛ صادق امانی؛ اشرف امینی


تأثیر مکمل‌گیری کوتاه مدت عصارۀ سیر و فعالیت استقامتی روی چرخ کارسنج بر فعالیت آنزیم‌ پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی، فشار خون و ضربان قلب در دختران ورزشکار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1576

فهیمه مهربانی؛ جواد مهربانی؛ بهمن میرزائی؛ حسین غفوری


اثر درمانی 8 هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول بنیادی مغز استخوان بر شاخص های رفتاری در موش های مدل پارکینسونی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1577

سید عبداله هاشم ورزی؛ علی حیدریان پور؛ ضیاء فلاح محمدی؛ محسن پورقاسم


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

بررسی تغییرات زاویه کیفوز، موقعیت قرارگیری کتف و دامنه حرکتی اندام فوقانی متعاقب 8 هفته تمرینات اصلاحی در دانش آموزان کیفوتیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1578

وحید قاسمی پایین دهی؛ امیر احمدی؛ کمیل دشتی؛ مهدیه ساورعلیا


مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم‌رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.7373.1317

مهدی علی اکبری بیدختی؛ عباس قنبری نیاکی


فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

اثر درجات مختلف کف‌پای صاف بر تعادل ایستا و پویای پسران نوجوان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1580

هادی فقیهی؛ حبیبه نظری اصطهباناتی


اثر حمل بار کوله پشتی بر روی پاسچر و الگوی راه رفتن دانش آموزان روستایی در دو شیوه حمل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1396

10.22080/jaep.2017.1581

جلال رضایی؛ فریده باباخانی؛ رامین بلوچی؛ سعید رومیانی