نقش تمرین بدنی با شدت متوسط در پیشگیری از بیماری کرونا (Covid-19) یک مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22080/jaep.2022.22880.2087

چکیده

بیماری ویروس کرونا (COVID-19) یک بحران عمومی جهانی است. پاسخ ایمنی بدن میزبان به ویروس به عواملی مانند ژنتیک، سن، وضعیت جسمی و گیرنده اصلی آن (آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین2) بستگی دارد. به طوریکه عموما افراد سالمند، چاق و دیابت نوع 2 با شرایط شدید این بیماری مواجه می شوند. از طرفی تمرینات بدنی سیستم ایمنی بدن را تعدیل می کند. در حین و پس از تمرین بدنی، سیتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی آزاد می شوند و لنفوسیت های در گردش خون افزایش می‌یابد. انجام تمرین بدنی سبب کاهش بروز بیماری، شدت علائم بیماری و مرگ و میر در عفونت های ویروسی می شود. در این مطالعه مروری روایتی مقالات مرتبط از تمام پایگاه های اطلاعاتی از جمله PubMed، ISI، Scopus و Google scholar مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در فرایند جستجوی مقالات از کلید واژه های ویروس کرونا، کووید19، تمرین بدنی با شدت متوسط، تمرین بدنی با شدت بالا و سیستم ایمنی بدن استفاده شد. مطالعات مختلف گزارش کرده‌اند که سرکوب پاسخ اینترفرون نوع1(IFN-I) در بیماری COVID-19 مشاهده شده است. در شرایط شدید بیماری، طوفان‌های سیتوکین‌های پیش التهابی و لنفوپنیا اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر تمرین بدنی با شدت متوسط باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود و به پیشگیری از بیماری‌های واگیر ویروسی کمک می‌کند. اما تمرین بدنی با شدت بالا می تواند اثرات منفی بر سیستم ایمنی بگذارد که این عامل باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن فرد و افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی باشد. بنابراین، تمرین منظم با شدت متوسط به عنوان یک ابزار کمکی برای تقویت سیستم ایمنی بدن برای بیماری کرونا محسوب می‌شود. در رابطه با نقش تمرین بدنی بر سیستم ایمنی جهت مقابله با ویروس کرونا به مطالعات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of moderate-intensity exercise training in the prevention of Coronavirus disease (COVID-19): A narrative review study

نویسنده [English]

  • Fatemeh Kazeminasab
Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Coronavirus disease (COVID-19) is a public world crisis. The host's immune response to the virus depends on factors such as genetics, age, physical condition and its main receptor angiotensin-converting enzyme 2). As is generally the elderly, obese and type 2 diabetes with severe conditions encountered. On the other hand, exercise training modulates the immune system. During and after exercise, pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines are released and circulating lymphocytes increases. Exercise training reduces the incidence of disease, the severity of symptoms and mortality from viral infections. In this narrative review study, related articles from all databases including PubMed, ISI, Scopus and Google scholar were examined. Also, in the article search process, the keywords of Coronavirus, Covid-19, moderate-intensity exercise training, high-intensity exercise training and immune system were used. Various studies have reported suppression of the interferon type 1(IFN-I) response in COVID-19. In the severe disease conditions, storms of pro-inflammatory cytokines and lymphopenia occur. On the other hand, exercise training with moderate intensity strengthens the immune system and helps prevent infectious viral diseases. But high-intensity exercise training can have negative effects on the immune system, which reduces the function of the immune system and increases the risk of infectious diseases. Therefore, regular moderate-intensity exercise is considered as an aid tool for strengthening the immune system for coronavirus. More studies are needed on the role of exercise training on the immune system to against the coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immune system
  • Exercise training
  • Corona irus
  • Covid-19