کلیدواژه‌ها = موش صحرایی نر
اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

دوره 9، شماره 18، دی 1392، صفحه 59-68

10.22080/jaep.2013.784

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی


اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر گرلین، انسولین، گلوکز و استروژن موش‌های صحرایی نر

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 73-82

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ سارا نصیری؛ عاطفه محمّدی؛ صغری رمرودی


اثر شدّت تمرین بر غلظت گرلین پلاسما در موش‌های صحرایی نر

دوره 4، شماره 8، دی 1387، صفحه 79-90

رزیتا فتحی؛ عبّاس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ علی‌رضا حسینی کاخک