دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی 6-OHDA

صفحه 15-26

زینب رضایی؛ سید محمد مرندی؛ حجت اله علایی؛ فهیمه اسفرجانی


5. اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر G-CSF، گیرنده آن (g-csfR) و C-Kit در بافت قلب موشهای صحرایی نر

صفحه 5-6

حمید رجبی؛ رضا غنیمتی؛ فریناز نصیری نژاد؛ فاطمه رمضانی


6. تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1α وUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نر C57BL/6

صفحه 5-6

سمانه شیرخانی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ کامران قائدی؛ فهیمه اسفرجانی؛ محمد حسین نصر اصفهانی