دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، تیر 1387، صفحه 15-115 
ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در رویدادهای ورزشی انفرادی

صفحه 23-36

مسعود رحمتی؛ فرزاد ناظم؛ محمّدمهدی رحمتی؛ کیوان شعبانی مقدم


اثرات آب‌زدایی بر شاخص‌های عملکرد قلب

صفحه 77-88

کریم آزالی علمداری؛ محمّدرضا رضوی؛ محمّدرضا کردی؛ سیروس چوبینه