کلیدواژه‌ها = تعهّد سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان گلستان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 35-46

سید محمّدحسین رضوی؛ شادمهر میردار؛ علی چورلی