کلیدواژه‌ها = پرس پا
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-154

محسن شایسته؛ نادر فرهپور؛ امیرعلی جعفرنژادگرو


2. اثر دو نوع تمرین اسکات و پرس پا بر تغییرات مرکز فشار پا و نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام پایین آمدن از پله

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-224

نادر فرهپور؛ محسن شایسته؛ امیرعلی جعفرنژادگرو