کلیدواژه‌ها = بازیکن نوجوان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 197-210

رمضان امین احمدی؛ امیرحسین حقیقی؛ محمد رضا حامدی نیا