کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیّتی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در رویدادهای ورزشی انفرادی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-36

مسعود رحمتی؛ فرزاد ناظم؛ محمّدمهدی رحمتی؛ کیوان شعبانی مقدم