کلیدواژه‌ها = چاقی
تعداد مقالات: 4
4. تاثیر تمرین تناوبی بر غلظت سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در پسران نوجوان دارای اضافه‌وزن

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-151

10.22080/jaep.2018.1802

حمید علی زاده؛ علی رضا صفرزاده؛ الهه طالبی گرکانی