کلیدواژه‌ها = چاقی
تعداد مقالات: 3
2. اثر فعالیت مقاومتی با فواصل استراحتی متفاوت بر سطوح آیریزین سرم و لاکتات خون در پسران چاق

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-137

محمد حیدری؛ وحید تادیبی؛ رستگار حسینی


3. تاثیر تمرین تناوبی بر غلظت سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در پسران نوجوان دارای اضافه‌وزن

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-151

حمید علی زاده؛ علی رضا صفرزاده؛ الهه طالبی گرکانی