کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-62

10.22080/jaep.2019.14166.1751

رستم علی زاده؛ مرضیه کلامی فرد؛ لیدا مرادی؛ مهدی امیدی


2. کدام یک از روش های غیرتهاجمی در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز معتبرتر است؟

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-58

10.22080/jaep.2013.782

محمد رحیمی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ ناصر مهرشاد