کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تمرین تناوبی شدید و مصرف کورکومین بر ظرفیت تام ضداکسایشی و مقدار GRP78 و کاسپاز 3 هیپوکامپ موشهای صحرائی نر تحت مواجهه با آرسنیک

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 15-29

10.22080/jaep.2020.18555.1943

عبدالله حسینلو؛ رقیه پوزش جدیدی؛ جبار بشیری؛ میرعلیرضا نورآذر؛ کریم آزالی علمداری


2. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22080/jaep.2020.17766.1921

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور