نویسنده = اصغر توفیقی
تعداد مقالات: 4
1. اثر مصرف مکمل کورکومینو تمرینات سبک مقاومتی به هنگام 8 هفته تمرین استقامتی بر میزان فعالیتSODو سطوحMDA بافت کلیه موش‌های صحرایی نر ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

اصغر توفیقی؛ علی گرزی؛ بهاره امیری


2. تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز در کودکان چاق غیرفعال

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

وفا کریم نیا صاحب؛ اصغر توفیقی


4. بررسی تغییرات شاخص های بافتی، سرمی کبد و سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی طی دوره ی 36 جلسه ای تمرین ورزشی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-66

شاهصنم غیبی؛ اصغر توفیقی؛ زهرا صمدیان؛ یلدا صنیعی؛ مژگان حاجی احمدی