نویسنده = مریم نورشاهی
تعداد مقالات: 2
1. اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان نوروترپسین در عضلات ST و FT موش های صحرایی مسن نر ویستار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396

مریم نورشاهی؛ مریم نورشاهی


2. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور