نویسنده = حمید رجبی
تعداد مقالات: 3
1. پایش اثرات تمرین استقامتی جسمانی و مغزی همزمان بر شاخص های فراخستگی در افراد فعال

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-154

10.22080/jaep.2020.19701.1977

المیرا احمدی؛ حمید رجبی؛ حمیدرضا برزگرپور؛ رعنا فیاض میلانی


2. تأثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و TNF-α موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22080/jaep.2020.17766.1921

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور


3. تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-72

10.22080/jaep.2019.14244.1757

رزیتا فتحی؛ فرزاد فعلی؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ علی اکبر محمودی