نویسنده = محمّدرضا رضوی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات آب‌زدایی بر شاخص‌های عملکرد قلب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 77-88

کریم آزالی علمداری؛ محمّدرضا رضوی؛ محمّدرضا کردی؛ سیروس چوبینه