نویسنده = احمد غفوری
تعداد مقالات: 1
1. نیمرخ فیزیولوژیک کشتی‌گیران فرنگی‌کار تیم ملّی بزرگسالان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-66

بهمن میرزایی؛ احمد غفوری