نویسنده = کریم آزالی علمداری
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ آپلین و امتیاز کلی خطر متابولیک در زنان میان‌سال دارای سندرم متابولیک به تمرین هوازی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-152

کریم آزالی علمداری؛ هادی روحانی


2. اثرات آب‌زدایی بر شاخص‌های عملکرد قلب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 77-88

کریم آزالی علمداری؛ محمّدرضا رضوی؛ محمّدرضا کردی؛ سیروس چوبینه