نویسنده = شادمهر میردار
تعداد مقالات: 6
2. تأثیر مکمّل‌گیری کوتاه‌مدّت کراتین و کراتین همراه با کربوهیدرات بر عملکرد بی‌هوازی فوتبالیست‌های جوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 11-22

ضیاء فلاح‌محمّدی؛ شادمهر میردار؛ امیر اسماعیلی؛ ملیحه قلی نژاد


3. بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان گلستان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 35-46

سید محمّدحسین رضوی؛ شادمهر میردار؛ علی چورلی


4. تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر برخی از شاخص‌های عملکردی و ساختاری کُشتی‌گیران جوان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-14

اصغر خالدان؛ شادمهر میردار؛ محمد گرجی


5. بررسی سبک های مدیریت تعارض و رهبری مدیران تربیت بدنی استان مازندران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 11-23

محمدحسین رضوی؛ شادمهر میردار؛ رضا اشکوه طاهری


6. تحلیلی بر وضعیّت منابع انسانی، بودجه و تأسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران.

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 11-20

شادمهر میردار؛ الهه طالبی؛ سعید تابش؛ علیرضا صفایی طوبی ناری دماوندی؛ رزیتا فتحی