نویسنده = امیرحسین حقیقی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 197-210

رمضان امین احمدی؛ امیرحسین حقیقی؛ محمد رضا حامدی نیا


2. تأثیر حجم‌‌های مختلف تمرینات هوازی بر وضعیّت آهن دختران جوان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-82

امیرحسین حقیقی؛ حمیرا شجاعی؛ محمّد رضا حامدی نیا؛ محمّدعلی سردار


3. تأثیر یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده‌ساز با شدّت‌های متوسّط و سنگین بر آپوپتوزیس لنفوسیت‌های گردش خون مردان تمرین‌کرده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-86

امیرحسین حقیقی؛ محمود محمودی؛ حمید دلگشا؛ مریم راستی؛ سیّدعلی‌رضا حسینی کاخک


4. اثر دو برنامة تمرین مقاومتی یک جلسه‌ای با شدّت‌های مختلف بر میزان متابولیسم استراحت در پسران دانشجو

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 93-106

امیرحسین حقیقی؛ داوود یگانه‌فر؛ محمّدرضا حامدی‌نیا